Struktura chloristanového aniontu. Na Marsu se bude párovat s kationty vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku. Kredit: VD.


Struktura chloristanového aniontu. Na Marsu se bude párovat s kationty vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku. Kredit: VD.