Chemická struktura derivatizačních činidel užitých v laboratoři MOMA pro snazší stanovení aminokyselin a jiných skupin biologicky významných látek. První vzorec z leva DMF-DMA a druhý MTBSTFA. Kredit: VD.


Chemická struktura derivatizačních činidel užitých v laboratoři MOMA pro snazší stanovení aminokyselin a jiných skupin biologicky významných látek. První vzorec z leva DMF-DMA a druhý MTBSTFA. Kredit: VD.