Zlaté šperky z Athén, 850 před n. l. Muzeum Staré agory v Athénách. Kredit: Dorieo, Wikimedia Commons


Zlaté šperky z Athén, 850 před n. l. Muzeum Staré agory v Athénách. Kredit: Dorieo, Wikimedia Commons