Reliktní záření v datech sondy WMAP. Kredit: NASA / WMAP Science Team).


Reliktní záření v datech sondy WMAP. Kredit: NASA / WMAP Science Team).