Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Španělsko jako příklad země, která nezvládla první vlnu epidemie (zdroj Euromon).


Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Španělsko jako příklad země, která nezvládla první vlnu epidemie (zdroj Euromon).