Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Finsko jako příklad země, která zvládla první vlnu epidemie (zdroj Euromon).


Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Finsko jako příklad země, která zvládla první vlnu epidemie (zdroj Euromon).