Průběh epidemie v České republice. Jasně patrný je rychlý nárůst způsobený druhou vlnou epidemie. (Graf zpracoval P. Brož)


Průběh epidemie v České republice. Jasně patrný je rychlý nárůst způsobený druhou vlnou epidemie. (Graf zpracoval P. Brož)