Průběh epidemie v Evropské unii. I zde je jasně patrný nárůst způsobený druhou vlnou epidemie. (Graf zpracoval P. Brož).


Průběh epidemie v Evropské unii. I zde je jasně patrný nárůst způsobený druhou vlnou epidemie. (Graf zpracoval P. Brož).