Pohlavní chromozom s genem SRY býval považován za dostačující podmínku pro vývoj pohlaví. Testy prokazující jejich přítomnost se u lidí považovaly za průkaz, zda je osoba mužem nebo ženou. Již to neplatí.


Pohlavní chromozom s genem SRY býval považován za dostačující podmínku pro vývoj pohlaví. Testy prokazující jejich přítomnost se u lidí považovaly za průkaz, zda je osoba mužem nebo ženou. Již to neplatí.