Seth Davis s částí své sbírky čmeláků (náležejících rovněž do čeledi včelovití) a samotářských včel. Kredit: Karina Puikkonen / Colorado State University


Seth Davis s částí své sbírky čmeláků (náležejících rovněž do čeledi včelovití) a samotářských včel. Kredit: Karina Puikkonen / Colorado State University