Velikostní porovnání dospělce druhu Albertosaurus sarcophagus, původců obou nově zkoumaných fosilií a postavou dospělého člověka (zde reprezentovaného samotným vedoucím výzkumu). Je patrné, že tyranosauridi začínali svůj život v podobě drobných a ští


Velikostní porovnání dospělce druhu Albertosaurus sarcophagus, původců obou nově zkoumaných fosilií a postavou dospělého člověka (zde reprezentovaného samotným vedoucím výzkumu). Je patrné, že tyranosauridi začínali svůj život v podobě drobných a štíhlých tvorečků o velikosti menšího psa, velmi rychle ale rostli a zhruba za 15 let již dosahovali hmotnosti v řádu jednotek tun. Kredit: Gregory Funston, převzato z webu Live Science.