Výhled ze svatyně na vrcholku Júktás (Iouktas), 785 n. m., s jeskyní Diova hrobu. Kredit: Olaf Tausch, Wikimedia Commons.


Výhled ze svatyně na vrcholku Júktás (Iouktas), 785 n. m., s jeskyní Diova hrobu. Kredit: Olaf Tausch, Wikimedia Commons.