Kamarská keramika z Knóssu, 1800-1700 před n. l. Archeologické muzeum v Irakliu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Kamarská keramika z Knóssu, 1800-1700 před n. l. Archeologické muzeum v Irakliu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.