Trůnní sál v Knóssu, 15. století před n. l. Kredit: Annatsach, Wikimedia Commons.


Trůnní sál v Knóssu, 15. století před n. l. Kredit: Annatsach, Wikimedia Commons.