Ako protilátkové lieky znemožňujú vírusu SARS-2-CoV infikovať bunku: zablokujú spike proteíny, ktorými sa viaže na ACE2 receptor bunky.


Ako protilátkové lieky znemožňujú vírusu SARS-2-CoV infikovať bunku: zablokujú spike proteíny, ktorými sa viaže na ACE2 receptor bunky.