Částečně dochovaná fosilní lebka eocénního až miocénního sebekosuchida druhu Barinasuchus arveloi. Jedná se o holotyp tohoto druhu, objevený v sedimentech souvrství Parángula na území Venezuely. Fragment má délku 70 cm, v kompletním stavu by lebka mě


Částečně dochovaná fosilní lebka eocénního až miocénního sebekosuchida druhu Barinasuchus arveloi. Jedná se o holotyp tohoto druhu, objevený v sedimentech souvrství Parángula na území Venezuely. Fragment má délku 70 cm, v kompletním stavu by lebka měřila na délku rovný metr. Při hmotnosti menšího nosorožce byl tento suchozemský dravec největším terestrickým predátorem své doby a stal se tak nevědomým „nositelem slavného odkazu“ dřívějších dominantních plazů – druhohorních dinosaurů. Kredit: Museo A.A.T Barinas; Wikipedie (CC BY-SA 3.0)