Našim střevním souputníkům se přezdívá „naše druhé já“. Jednak proto, že z pohledu počtu buněk, jich je víc, a také že každý, do značné míry podle způsobu života, máme jakési individuální komunity mikrobů - specifickou „sbírku


Našim střevním souputníkům se přezdívá „naše druhé já“. Jednak proto, že z pohledu počtu buněk, jich je víc, a také že každý, do značné míry podle způsobu života, máme jakési individuální komunity mikrobů - specifickou „sbírku", která má vždy jakési společné „jádro". To dokládá sada genů, bez nichž se jen těžko obejdeme. Společný komplex genů bývá považován za doplňkové, ale charakteristické vybavení jedince. Jakoby geny našeho mikrobiomu byly naším podpisem. Samozřejmě, že se podpis s postupujícím věkem a podmínkami poněkud mění, ale totéž říkají i grafologové. (Credit: CC0 Public Domain)