Producenty jednoho z protizánětlivých interleukinů jsou pomocné T lymfocyty (Th17 buňky). Kredit: The New York Academy of Sciences.


Producenty jednoho z protizánětlivých interleukinů jsou pomocné T lymfocyty (Th17 buňky). Kredit: The New York Academy of Sciences.