Schematické naznačení sceeningu horečnatých stavů pomocí termokamery.


Schematické naznačení sceeningu horečnatých stavů pomocí termokamery.