Mojžíš na Hoře Sinaj. Podle Bible tam k Mojžíšovi pravil:


Mojžíš na Hoře Sinaj. Podle Bible tam k Mojžíšovi pravil: "Sestup a varuj lid, aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvidět. Mnoho by jich zemřelo.“  Kredit: Rembrandt van Rijn (1659). Volné dílo.