Aerosteona formálně popsal roku 2008 americký paleontolog Paul C. Sereno s kolegy. Odborná práce však byla akceptována až o rok později, a tak za datum popisu tohoto teropoda považujeme dnes květen roku 2009. Sereno popsal také množství jiných dinosa


Aerosteona formálně popsal roku 2008 americký paleontolog Paul C. Sereno s kolegy. Odborná práce však byla akceptována až o rok později, a tak za datum popisu tohoto teropoda považujeme dnes květen roku 2009. Sereno popsal také množství jiných dinosaurů, a to z území Jižní Ameriky, Afriky i Asie. Kredit: Mike Hettwer, courtesy of Project Exploration, Oregon State University; Wikipedie (CC BY-SA 2.0)