Živá kapka pro výrobu vodíku. Kredit: Xin Huang, Harbin Institute of Technology.


Živá kapka pro výrobu vodíku. Kredit: Xin Huang, Harbin Institute of Technology.