Přeměna protonů v hélium probíhá s různou pravděpodobností v závislosti na teplotě. V grafu je ukázána závislost produkované energie daným cyklem reakcí na teplotě. Závislost je extrémně silná, proto je zobrazení v logaritmickém měřítku. Je vidět, že


Přeměna protonů v hélium probíhá s různou pravděpodobností v závislosti na teplotě. V grafu je ukázána závislost produkované energie daným cyklem reakcí na teplotě. Závislost je extrémně silná, proto je zobrazení v logaritmickém měřítku. Je vidět, že pp-cyklus dominuje pro nižší teploty a CNO cyklus pro vyšší teploty. V grafu je vyznačen i Salpeterův (3 alfa) cyklus, při kterém se tři alfa částice spojí do uhlíku 12. Teplota v nitru slunce je okolo 15 milionů kelvinů a je vyznačena červenou čarou.