Třírozměrný obrázek rozložení polonia 210 v detektoru BOREXINO, které sloužilo k určení rozložení bismutu 210 a jeho příspěvku k pozadí v elektronovém spektru (zdroj Borexino: arXiv:2006.15115v, 26. červen 2020).


Třírozměrný obrázek rozložení polonia 210 v detektoru BOREXINO, které sloužilo k určení rozložení bismutu 210 a jeho příspěvku k pozadí v elektronovém spektru (zdroj Borexino: arXiv:2006.15115v, 26. červen 2020).