Spektrum elektronů pozorovaných v detektoru BOREXINO. Příspěvek CNO cyklu, pep reakce a rozpadu bismutu 210 jsou vyznačeny barevně, ostatní příspěvky pak různým typem šedé čáry. Žlutě je vyznačena oblast, kde tvoří příspěvek CNO cyklu velkou část a j


Spektrum elektronů pozorovaných v detektoru BOREXINO. Příspěvek CNO cyklu, pep reakce a rozpadu bismutu 210 jsou vyznačeny barevně, ostatní příspěvky pak různým typem šedé čáry. Žlutě je vyznačena oblast, kde tvoří příspěvek CNO cyklu velkou část a je možné při znalosti ostatních příspěvků a korekci na ně tento příspěvek určit a konfrontovat s modelem (zdroj Borexino: arXiv:2006.15115v, 26. červen 2020).