Nový bojový robot Mission Master – Armed Reconnaissance. Kredit: Rheinmetall.


Nový bojový robot Mission Master – Armed Reconnaissance. Kredit: Rheinmetall.