Struktura nové magnetické pásky a porovnání povrchů s částicemi feritu barya a feritu stroncia. Kredit: Fujifilm.


Struktura nové magnetické pásky a porovnání povrchů s částicemi feritu barya a feritu stroncia. Kredit: Fujifilm.