Pracovisko pre rádiofrekvenčné ablácie (Kredit: Melbourne Heart Rhythm, The Royal Melbourne Hospital).


Pracovisko pre rádiofrekvenčné ablácie (Kredit: Melbourne Heart Rhythm, The Royal Melbourne Hospital).