Pri rádiofrekvenčnej ablácii je srdce plné katétrov – väčšina je diagnostických, umožňujúca snímanie a podrobnú analýzu elektrokardiogramu, jeden slúži na abláciu (na obrázku ten zelený). (Kredit: Mayo Faundation for Medical Education and Research).


Pri rádiofrekvenčnej ablácii je srdce plné katétrov – väčšina je diagnostických, umožňujúca snímanie a podrobnú analýzu elektrokardiogramu, jeden slúži na abláciu (na obrázku ten zelený). (Kredit: Mayo Faundation for Medical Education and Research).