Byla dokončena betonáž základové desky druhého bloku v elektrárně Hinkley Point C (zdroj EDF).


Byla dokončena betonáž základové desky druhého bloku v elektrárně Hinkley Point C (zdroj EDF).