Prevalence H. pylori se pohybuje mezi 80% a 90% v rozvojových zemích a mezi 30 a 50% v rozvinutých zemích. Epidemiologie infekce H. pylori se změnila zavedením hygienických pravidel a medicínských metod eradikace. Zdroj:  www.slideshare.net


Prevalence H. pylori se pohybuje mezi 80% a 90% v rozvojových zemích a mezi 30 a 50% v rozvinutých zemích. Epidemiologie infekce H. pylori se změnila zavedením hygienických pravidel a medicínských metod eradikace. Zdroj: www.slideshare.net