Obrázek ukazuje efektivitu několika antibiotik včetně azlocillinu v zabíjení spirochet při různých koncentracích. Vrchní část se zabývá působením na spirochety v logaritmické fázi (exponenciální fáze růstu) a dolní část na spirochety ve stacionární f


Obrázek ukazuje efektivitu několika antibiotik včetně azlocillinu v zabíjení spirochet při různých koncentracích. Vrchní část se zabývá působením na spirochety v logaritmické fázi (exponenciální fáze růstu) a dolní část na spirochety ve stacionární fázi. Kredit: Pothineni, V.R., Potula, HH.S.K., Ambati, A. et al. Azlocillin can be the potential drug candidate against drug-tolerant Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31. Sci Rep 10, 3798 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-59600-4 CC BY 4.0.