Votivní malý bronzový model koženého měchu na víno (askos) se závěsným kroužkem. Ze svatyně Dia Lykaia na hoře Lykaión. Národní archeologické muzeum v Athénách, č. 13218. Kredit: Zde, Wikimedia Commons


Votivní malý bronzový model koženého měchu na víno (askos) se závěsným kroužkem. Ze svatyně Dia Lykaia na hoře Lykaión. Národní archeologické muzeum v Athénách, č. 13218. Kredit: Zde, Wikimedia Commons