Červenofigurový kratér. Satyrové nosí hrozny, jeden šlape, Dionýsos to sleduje, 450-440 před n. l. Ze sbírky krále Jiřího I. Národní archeologické muzeum v Athénách, č. 15112. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Červenofigurový kratér. Satyrové nosí hrozny, jeden šlape, Dionýsos to sleduje, 450-440 před n. l. Ze sbírky krále Jiřího I. Národní archeologické muzeum v Athénách, č. 15112. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.