S největší pravděpodobností skončíme u paroplynových bloků a ruského plynu. Paroplynový blok Počerady (zdroj ČEZ).


S největší pravděpodobností skončíme u paroplynových bloků a ruského plynu. Paroplynový blok Počerady (zdroj ČEZ).