Rej elektronů a pozitronů kolem neutronové hvězdy. Kredit: NASA's Goddard Space Flight Center.


Rej elektronů a pozitronů kolem neutronové hvězdy. Kredit: NASA's Goddard Space Flight Center.