Detekce rádiových vln Rydbergovými atomy. Kredit: US Army.


Detekce rádiových vln Rydbergovými atomy. Kredit: US Army.