Budova se zařízením pro dočišťování radioaktivní vody (zdroj TEPCO).


Budova se zařízením pro dočišťování radioaktivní vody (zdroj TEPCO).