Velmi vzácný typ srážky, při které v jedné interakci vznikly tři bosony. V daném případě to byla kombinace W, Z a Z. (Zdroj CERN).


Velmi vzácný typ srážky, při které v jedné interakci vznikly tři bosony. V daném případě to byla kombinace W, Z a Z. (Zdroj CERN).