Nádrže ve Fukušimě I se stále více se plní tritiovou vodou (zdroj TEPCO).


Nádrže ve Fukušimě I se stále více se plní tritiovou vodou (zdroj TEPCO).