Práce v okolí nádrží (zdroj TEPCO).


Práce v okolí nádrží (zdroj TEPCO).