Vzorky betonu s různým množstvím nanosazí. Kredit: Andrew Logan / MIT.


Vzorky betonu s různým množstvím nanosazí. Kredit: Andrew Logan / MIT.