Schéma těžby za pomocí obloukového výboje. Na povrchu ležící regolit odpaří obloukový výboj. Oblak nabitých částic nasměruje iontová optika do magnetického pole, kde se ionty roztřídí podle hmotnosti a na konci jsou zachyceny kolektorem. Kredit: Amel


Schéma těžby za pomocí obloukového výboje. Na povrchu ležící regolit odpaří obloukový výboj. Oblak nabitých částic nasměruje iontová optika do magnetického pole, kde se ionty roztřídí podle hmotnosti a na konci jsou zachyceny kolektorem. Kredit: Amelia Greig.