Nejčastějšími příčinami lidské demence jsou mozková mrtvice a Alzheimerova choroba. Na skenu mozku pacienta s čerstvým infarktem je vidět příčina - poškození střední mozkové tepny. Obrázek vpravo je stav po 7 hodinách. Poškození mozku je na něm již d


Nejčastějšími příčinami lidské demence jsou mozková mrtvice a Alzheimerova choroba. Na skenu mozku pacienta s čerstvým infarktem je vidět příčina - poškození střední mozkové tepny. Obrázek vpravo je stav po 7 hodinách. Poškození mozku je na něm již dobře patrné. Transplantace gliových buněk se jeví být cestou, která by takto postiženým mohla výkonnost mozku do jisté míry navracet. Autor fotografie: Hellerhoff, Wikipedia, CC BY-SA 3.0.