S počtem nukleonů a také zahrnutých stavů (jak vysoko excitované stavy chceme popsat) velice rychle roste rozměr matice a výpočetní náročnost modelování struktury jader. Připomeňme, že kyslík 16 je dvakrát magické jádro. (Zdroj Tomáš Dytrych).


S počtem nukleonů a také zahrnutých stavů (jak vysoko excitované stavy chceme popsat) velice rychle roste rozměr matice a výpočetní náročnost modelování struktury jader. Připomeňme, že kyslík 16 je dvakrát magické jádro. (Zdroj Tomáš Dytrych).