Nešťastná žena si stěžuje u soudce (qadi) na manželovu neschopnost. Osmanská miniatura. Kredit: Sema Nilgün Erdo?an, Sexual life in Ottoman society, volné dílo.


Nešťastná žena si stěžuje u soudce (qadi) na manželovu neschopnost. Osmanská miniatura. Kredit: Sema Nilgün Erdo?an, Sexual life in Ottoman society, volné dílo.