Dongsuk Sung, první autor studie. Teplota mozku je důležitým lékařským parametrem, i jen lokálně zvýšená hodnota po poranění je spojena s horšími vyhlídkami pacienta na uzdravení. Kvůli neexistenci dostupných metod měření, je význam teplotních změn v


Dongsuk Sung, první autor studie. Teplota mozku je důležitým lékařským parametrem, i jen lokálně zvýšená hodnota po poranění je spojena s horšími vyhlídkami pacienta na uzdravení. Kvůli neexistenci dostupných metod měření, je význam teplotních změn v mozku nedoceněn. (Kredit: Georgia Tech School of Electrical and Computer Engineering).