Ukázka postupu sestavování mapy - jeden z mnoha možných řezů mozkem tří osob. a) metabolické teplo. b) průtok krve mozkem. c) modelově předpovězené teploty. (Kredit: Sung, et al: Commun. Phys. 10.1038. CC BY 4.0).


Ukázka postupu sestavování mapy - jeden z mnoha možných řezů mozkem tří osob. a) metabolické teplo. b) průtok krve mozkem. c) modelově předpovězené teploty. (Kredit: Sung, et al: Commun. Phys. 10.1038. CC BY 4.0).