Práce na reaktoru BREST-OD-300 (zdroj TVEL).


Práce na reaktoru BREST-OD-300 (zdroj TVEL).