Schéma areálu reaktoru BREST-OD-300 (zdroj Rosatom).


Schéma areálu reaktoru BREST-OD-300 (zdroj Rosatom).